Λεωφ. Κρανιδιώτη 101, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Ελλάδα: 801.111.2222 | Κύπρος: 77.77.77.21

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ proofread my essaysigmaessays ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση είναι απαραίτητο να διαθέτει σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Είναι αντιληπτό πλέον από τον καθένα, ότι οι ανάγκες ασφαλείας αυξάνονται και πρέπει να περιορίζεται η ελεύθερη είσοδος του κοινού και του προσωπικού σε όλους τους χώρους μιας επιχείρησης.

Με τη χρήση λοιπόν ενός σωστά υλοποιημένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, δίνουμε τα απαραίτητα δικαιώματα εισόδου και εξόδου σε χώρους που επιθυμούμε ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια της εταιρείας σας.

Τα stand alone συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν μόνα τους. Συνδέονται με ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας ή μαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στην πόρτα, και ρυθμίζουν την πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη είσοδο. Τα συστήματα ελέγχουν πρόσβασης stand alone είναι αρκετά οικονομικά και το πλεονέκτημα τους είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα.

Τα δικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης, μπορούν να δεχθούν πολλές μονάδες οι οποίες τοποθετούνται σε ξεχωριστές πόρτες και οι οποίες δύναται να δουλεύουν σε συνεργασία. Όλες οι μονάδες αυτές ελέγχονται από μία κεντρική μονάδα ή ένα πρόγραμμα λειτουργίας και μπορούν να δώσουν στοιχεία για ολόκληρο το σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα δύναται να είναι μέρος ενός υψηλής ποιότητας συστήματος συναγερμού ή/και καμερών. Δηλαδή ενός ενοποιημένου συστήματος ασφαλείας (integrated security system).

Μία από τις πιο διαδεδομένες χρησιμότητες του συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι η μέτρηση των ωρών εργασίας του προσωπικού. Οι δυνατότητες των συστημάτων αυτών ποικίλουν και η επιλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης. Επίσης τα συστήματα αυτά μπορούν να δώσουν αναφορές οι οποίες δεν αφορούν μόνο το ωράριο εργασίας του κάθε εργαζομένου αλλά και πολλές άλλες πληροφορίες (αυτόματη χρέωση πελατών σε ξενοδοχεία σύμφωνα με την χρήση, αυτόματο υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού κ.α.).

Τέλος, για την σωστή και πιο αξιόπιστη εξαγωγή στοιχείων, η Falcon Security προτείνει την χρήση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης τα οποία βασίζονται στην αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών και όχι καρτών ή tag ή κωδικού τα οποία ο υπάλληλος μπορεί να τα «δανείσει» σε άλλο πρόσωπο.

Προϊόντα Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης

ΠΛΑΚΕΤΑ - STAND ALONE

Η πλακέτα του του συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι η καρδιά του συστήματος. Χρειάζεται τροφοδοτικό, μετασχηματιστή και μπαταρίες για να λειτουργήσει σωστά και μπορεί να δεχθεί έως και 2048 διαφορετικούς χρήστες. Στην πλακέτα συνδέονται τα module επέκτασης, οι είσοδοι πολλαπλών λειτουργιών, οι καρταναγνώστες και τα πληκτρολόγια. Ακόμη μπορούν να συνδεθούν πολλές πλακέτες σε μορφή δικτύου IP. Η μεγάλη ταχύτητα και η απόλυτη σταθερότητα παίζουν ρόλο στην ταχύτατη αντίδραση του κάθε καρταναγνώστη ώστε να δίνονται οι εντολές σε κλάσματα δευτερολέπτου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Οι επεκτάσεις είναι ειδικά module τα οποία συνδέονται στην πλακέτα και προσφέρουν έλεγχο σε έως και 2 επιπλέον θύρες το καθένα. Επάνω στα module αυτά είναι δυνατόν να συνδεθούν καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, μαγνητικές επαφές κ.α.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Ειδικό module το οποίο συνδέεται σε σύστημα ελέγχου για τον ανελκυστήρα. Με τη χρήση του συγκεκριμένου εξαρτήματος μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες για συγκεκριμένους ορόφους. Κάθε χρήστης περνάει την κάρτα του από τον καρταναγνώστη που έχει τοποθετησεί στον ανελκυστήρα και μπορεί να επιλέξει να κινηθεί ο ανελκυστήρας, μόνο στους ορόφους στους οποίους έχει πρόσβαση.

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Οι καρταναγνώστες είναι ειδικά μηχανήματα τα οποία τοποθετούνται δίπλα στις πόρτες και πρέπει να περαστεί η κάρτα ή το tag από πάνω τους ή/και να πληκτρολογηθεί ο σωστός κωδικός για να ανοίξει η πόρτα. Υπάρχουν καρταναγνώστες για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με ή χωρίς πλήκτρα, από πλαστικό ή μέταλλό κ.α. Επίσης σε εξελιγμένα συστήματα συναγερμού, τα πληκτρολόγια του συστήματος συναγερμού μπορούν να λειτουργήσουν και ως καρταναγνώστες.

ΚΑΡΤΕΣ - TAG

Οι κάρτες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό pvc σε μικρό σχήμα (σχήμα πιστωτικής κάρτας) στις οποίες μας δύναται η δυνατότητα να τυπώσουμε επάνω τους σχέδια και στοιχεία που επιθυμούμε. Είναι μαγνητικές παθητικές κάρτες τις οποίες προγραμματίζουμε να ανοίγουν τις πόρτες που εσείς επιθυμείτε. Appear to be in the following check this out this point. Τα tag είναι παθητικά μπρελόκ σε πολύ μικρό μέγεθος τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και δεν χρειάζονται μπαταρίες για την λειτουργία τους. Λειτουργούν όπως και οι κάρτες.

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Οι βιομετρικοί αναγνώστες λειτουργούν όπως οι καρταναγνώστες, δηλαδή δίνουν εντολή να ανοίξει μία πόρτα, αλλά λαμβάνουν αυτήν την εντολή από τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα του ματιού κ.α) του οποίου του έχουμε δώσει δικαίωμα πρόσβασης. Έτσι δεν μπορεί να ανοίξει κάποιος άλλος (πχ κλοπή κάρτας) παρά μόνο ο ίδιος ο χρήστης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ (ΒΑΣΕΙΣ)

Οι ηλεκτρομαγνήτες (δύο τεμάχια) τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά κάθε πόρτας. Η βάση με τον έναν μαγνήτη τοποθετείται σε σταθερό σημείο και ένας μαγνήτης τοποθετείται επάνω στην πόρτα. Όταν η πόρτα είναι κλειστή οι δύο μαγνήτες κολλάνε και στην ουσία κλειδώνουν την πόρτα. Όταν δοθεί εντολή να ανοίξει η πόρτα απομαγνητίζεται το σύστημα και η πόρτα ανοίγει. Υπάρχουν μαγνήτες που αντέχουν πίεση από 300 έως 1000 κιλά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΠΡΙ

Μία άλλη επιλογή για το άνοιγμα της πόρτας είναι το ηλεκτρικό κιπρί το οποίο αντικαθιστά την παραδοσιακή κλειδαριά. Διαθέτει κανονικά «γλώσσα» η οποία εισχωρεί στο σταθερό κούφωμα. Όταν δοθεί εντολή ηλεκτρικά απασφαλίζει για λίγα δευτερόλεπτά και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑΣ

Τοποθετείται στις πόρτες και δεν τις αφήνει να παραμείνουν ανοικτές μετά το άνοιγμα τους. Κάθε φορά που θα ανοίξει μία πόρτα, ο μηχανισμός αυτός θα την επιστρέψει στην αρχική της θέση. Η πόρτα θα ξανά κλειδώσει και θα απαιτείται εντολή για να ξανά ανοίξει.

ASI1212A

READER ΚΑΡΤΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ASR1101A

READER ΚΑΡΤΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ

ASR1102A

READER ΚΑΡΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

C702

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

C704

TAG ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δωρεάν Προσφορά

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας ειδικός σύμβουλος της Falcon Security θα επικοινωνήσει μαζί σου άμεσα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ STAND ALONE ΜΕ ΤΟ TIME ATTENDANCE;

Τα δύο συστήματα έχουν πολλές διαφορές. Η κυριότερη όμως είναι ότι τα stand alone είναι αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και το μόνο που κάνουν είναι να ελέγχουν (επιτρέπουν – απαγορεύουν) την πρόσβαση σε ένα χώρο. Τα time attendance συστήματα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες κίνησης, στοιχεία χρόνου κλπ, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ακόμη και με προγράμματα μισθοδοσίας.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ;

Μία πόρτα στην οποία έχει τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να ανοίξει με τους παρακάτω τρόπους:
α) με το πάτημα ειδικού κουμπιού που απασφαλίζει την κλειδαριά (εσωτερικά)
β) με την χρήση κάρτας σε ειδικό μηχάνημα
γ) με την χρήση tag (μπρελόκ) σε ειδικό μηχάνημα
δ) με την χρήση κωδικού ασφαλείας σε ειδικό μηχάνημα
ε) με την χρήση κωδικού ασφαλείας και κάρτας ή μπρελόκ σε ειδικό μηχάνημα
στ) με την χρήση δακτυλικού αποτυπώματος σε ειδικό μηχάνημα
ζ) με την χρήση άλλων βιομετρικών χαρακτηριστικών σε ειδικό μηχάνημα
η) με την χρήση smartphone σε ειδικό μηχάνημα

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Ναι. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε πόρτα ασφαλείας αλλά μόνο από την εξωτερική πλευρά του. Δηλαδή να ελέγχετε η είσοδος στον χώρο. Από την εσωτερική πλευρά του χώρου όμως θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός που σε κάθε περίπτωση (ακόμη και σε διακοπή ρεύματος κ.α) θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανοίξει την πόρτα για να εξέλθει από τον χώρο. Φυσικά μπορούμε να τοποθετήσουμε τοπικό σύστημα συναγερμού για την περίπτωση που η πόρτα ανοίξει.

Συστήματα και Υπηρεσίες Ασφαλείας, Συμβουλές και Υποστήριξη ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ
Ή ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

Διάλεξε εσύ τον τρόπο της επικοινωνίας
με την Falcon Security.

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΛΕΤΗ

Πιστοποιημένοι σύμβουλοι θα μελετήσουν
τις δικές σου ανάγκες.

ΑΠΕΚΤΗΣΕ
FALCON

Συγχαρητήρια! Τώρα νιώθεις
και είσαι ασφαλής.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

35 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

24/7 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία μας είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την οργάνωση, τον επαγγελματισμό και την ταχύτητα στην οποία ανταποκρίνεται η Falcon Security. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ένα συμβάν, στο οποίο καταφέρατε όχι μόνο να εμποδίσετε την διάρρηξη του εργοστασίου μας, αλλά συντελέσατε και στην σύλληψη ενός αλλοδαπού, σε συνεργασία με την αστυνομία Ασπροπύργου. Επίσης ο φύλακας σας ενήργησε με επαγγελματισμό και σύνεση έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση του συμβάντος με την απαιτούμενη ασφάλεια. Ακόμη σας ευχαριστούμε για το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας συνεχώς, όλο τον καιρό συνεργασίας μας

Γκέρτσος Θανάσης
Διευθύνων Σύμβουλος, Ι. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σας ευχαριστούμε για την άψογη, ταχύτατη και ουσιαστική βοήθεια που προσφέρατε στους φύλακες της εταιρείας μας, με την άμεση επέμβαση δύο περιπολικών της Falcon Security, κατά την ένοπλη ληστεία που συνέβη στην έδρα της εταιρείας μας στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα οι ληστές να απομακρυνθούν σύντομα από το χώρο και να προξενήσουν ελάχιστες ζημιές

Νομικός Ν. Εμμανουήλ
Πρόεδρος Δ.Σ., TELE impex S.A.

Ευχαριστούμε την Falcon Security για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας και ειδικότερα για τον τρόπο που ενήργησε κατά την διάρκεια της ένοπλης ληστείας που δεχθήκαμε την νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2015. Η σωστή ανίχνευση της παραβίασης μέσω του συστήματος συναγερμού, η γρήγορη ενημέρωση από το Κέντρο Λήψης Σημάτων και η πραγματική Άμεση Επέμβαση των περιπολικών οχημάτων της, είχαν ως αποτέλεσμα την τροπή σε φυγή των δραστών χωρίς υλικές απώλειες και την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των παρευρισκομένων συνεργατών τους οποίους είχαν χτυπήσει και ακινητοποιήσει οι δράστες

Κοττάδης Δημήτριος
Υπεύθυνος Εταιρείας, ΜΙΧΑΚΟΣ Χ. Α.Ε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Falcon Security, για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος συναγερμού που εγκατέστησε στην εταιρεία μας, αποτρέποντας έτσι όταν χρειάστηκε, πιθανή διάρρηξη των γραφείων μας

Μάριος Ιωάννου
Γενικός Διευθυντής, GNOMI LTD

Σας ενημερώνουμε ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την οργάνωση, την λειτουργία, τον επαγγελματισμό αλλά και την ταχύτητα και ορθότητα αντίδρασης που εμφανίζει η Falcon Security σε περιστατικά – συμβάντα ασφαλείας που λαμβάνουν χώρα, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό υψηλό το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων στην επιχείρησή μας

Σκορδάς Γεώργιος και συνεργάτες
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και της εκπαίδευσης, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εξαίρετη συνεργασία και για τις υπηρεσίες ασφαλείας που πλέον μας παρέχετε. Οι υψηλές σας προδιαγραφές στην παραγωγή και εφαρμογή των διαδικασιών για την ασφαλή φύλαξη των εγκαταστάσεων μας, μας δίνουν το αίσθημα της μεγαλύτερης ασφάλειας που σας ζητήσαμε

Θεοδωράτος Θάνος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, TESCO engineering

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας με την Falcon Security, αναδείχθηκαν τα εξής στοιχεία: α) Η ικανότητα των ανθρώπων της Falcon Security να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα με απλό, συστηματικό και πολύ αποτελεσματικό τρόπο β) Η ικανότητα τους να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και γ) Η ικανότητα τους στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής συνεργασίας. Για τους παραπάνω λόγους συνιστούμε ανεπιφύλακτα την συνεργασία με την Falcon Security για όσους επιθυμούν έναν συνεργάτη που μπορούν να στηριχθούν επάνω του

Δελατόλας Μ. Γιάννης
Δ/νων Σύμβουλος, DELATOLAS express cargo

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μας παρέχετε. Θεωρούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου που παρέχουν ασφάλεια στην εγκατάσταση αλλά και στο εργαζόμενο προσωπικό

Χριστάκη Ελένη
Υπέυθυνη, Coffee Island Κάντζα Παλλήνης

Σας γνωρίζουμε ότι για όλο το χρονικό διάστημα της συνεργασίας μας σε θέματα ασφαλείας δεν υπήρξαν διαρρήξεις ή βανδαλισμοί στους φυλασσόμενους από την Falcon Security χώρους της εταιρείας μας. Συνεπώς, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχετε στην εταιρεία μας από το 2009

Ευαγγέλου Βασίλειος
Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Ευχαριστούμε για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχετε στην εταιρεία μας από το 2007 μέχρι και σήμερα και σας συγχαίρουμε για την άψογη και επαγγελματική σας αντιμετώπιση

ΔΑΜΑ Α.Ε.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την άψογη συνεργασία μας και για τις πολύ υψηλού επιπέδου και ποιότητας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχετε στο χώρο μας, που βρίσκεται στην θέση Κύριλλου του δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Η εταιρεία μας, με απεριόριστη εμπιστοσύνη και ικανοποίηση προς την Falcon Security, θα συνεχίσει την άρτια συνεργασία μας, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη

Κοσμόπουλος Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής, KOSMOPOULOS TRANS

Οι υπηρεσίες που παρέχετε για περισσότερα από 15 χρόνια στην εταιρεία μας, θεωρούμε ότι είναι υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την συνεργασία μας

Καραπαναγιώτης Παναγιώτης
ΒΙΟΜΕΣ Α.Β.Ε.

Η διοίκηση της εταιρείας μας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της, για τις υπηρεσίες ασφαλείας που μας παρέχετε από το 2009

Κερατιώτη Δήμητρα
ΠΕΚΕ ΠΛΑΣΤ

Ευχαριστούμε για την άρτια οργάνωση και την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχετε από το 2014 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας

Μάνεση Ασημίνα
Διευθύνων Σύμβουλος, Garden Experts Α.Ε.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εξαετής συνεργασία της εταιρείας μας με την εταιρεία Falcon Security είναι άριστη και ουδέποτε αντιμετωπίσαμε πρόβλημα μαζί τους

Καβαρατζή Δέσποινα
Διαχειρίστρια, Bevanda LTD

Προστάτεψε ότι πιο σημαντικό έχεις. Μίλα σήμερα με τους ειδικούς της Falcon Security.